Radca Kraków kancelaria rady prawnego w Krakowie

Prawo rodzinne

Kancelaria specjalizuje się i wspiera swoich Klientów przede wszystkim we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwłaszcza w sprawach o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków;
 • rozwód z wnioskiem o podział majątku dorobkowego;
 • separację;
 • podział majątku wspólnego oraz podział majątku wspólnego ze zwrotem wydatków i nakładów poczynionych z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przez sąd;
 • rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków;
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku;
 • alimenty na rzecz małżonka rozwiedzionego od małżonka, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego;
 • alimenty na rzecz małoletniego dziecka;
 • alimenty na rzecz małoletniego dziecka wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania;
 • alimenty między krewnymi;
 • podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego;
 • w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz o ustalenie zakazu kontaktów z dzieckiem;
 • w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej i przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny;
 • wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka;
 • zezwolenie przed Sąd na dokonanie czynności bez zgody drugiego małżonka;
 • pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym;
 • w sprawa o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • ustalenie nieistnienia małżeństwa;
 • przysposobienie;

Ponadto Kancelaria, obsługując od wielu lat jeden z krakowskich Zakładów Opiekuńczo- Leczniczych wyspecjalizowała się w sprawach opiekuńczych związanych z problemami osób schorowanych oraz w podeszłym wieku i prowadzi sprawy o:

 • ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe;
 • ustanowienie opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie;
 • wyrażenie zgody przez Sąd na umieszczenie w ZOL pacjenta bez jego zgody;
 • przymusowe leczenie i przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody osoby chorej.

Kraków, ul. Starowiślna 66/2 to siedziba Kancelarii, gdzie Kancelaria udziela porad prawnych w tym zakresie, sporządza pisma sądowe i opinie prawne, reprezentuje Klientów przed Sądami i innymi organami, prowadzi negocjacje i mediacje, dążąc do satysfakcjonującej dla Klienta ugody.

adres: ul. Starowiślna 66/2, 31-035 Kraków
telefon: 796 906 306
Realizacja: Internet Arts